Grupy

Grupa historyczna – opiekunowie: J.Foltyński oraz państwo Łuniewscy
Grupa sportowa – opiekunowie: M. Ciura oraz państwo Łuniewscy
Grupa informatyczna – opiekunowie: R.Puchała oraz państwo Łuniewscy